AllroundZorgMaterial

0

Begeleiding

Begeleiding valt sinds 1 januari 2015 niet meer onder de AWBZ-zorg.

Wie sinds 1 januari 2015 beroep wil doen op begeleiding moet hiervoor langs het wmo loket van de plaatselijke gemeente. De zorg consulenten beoordelen dan of iemand recht heeft op begeleiding, en verwijzen indien nodig door naar de zorgaanbieders waarmee de gemeente zorgafspraken heeft gemaakt. Allround zorg is 1 van de zorgaanbieders die voor de gemeente Veenendaal de begeleiding mag gaan uitvoeren.

Bij begeleiding gaat het er om wat u nog wel kan en wie in uw omgeving u daarbij kan ondersteunen. Wanneer dit ook geen gewenst resultaat bereikt, heeft u een begeleider nodig. Uw begeleider geeft praktische hulp. Ook helpt hij u om de baas te blijven of te worden over uw eigen leven. Iemand ondersteunen bij het dagelijkse leven, bijvoorbeeld bij het hebben van sociale contacten of bij de administratie. Iemand leren van nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld boodschappen doen of zelfstandig gaan wonen.