AllroundZorgMaterial

0

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging valt sinds 1 januari niet meer  onder de AWBZ-zorg.

Sinds 1 januari is de Awbz wet vervangen door de wet landurige zorg (Wlz) en vervangen door de aangepaste zorgverzekeringswet (Zvw)

Wlz is voor kinderen en volwassenen met intensieve zorgvragen, vaak met een zorgzwaartepakket. Het zorgkantoor voert de Wlz uit.

Zvw is voor volwassenen met een lichamelijke beperking voor verpleging en verzorging. Uw eigen zorgverzekeraar voert de Zvw uit.

In 2015 zal de wijkverpleegkundige een belangrijke rol spelen bij de toewijzingen van verzorging en verpleging. Voor vragen over zorg via Wlz en of Zvw kunt het beste contact met ons opnemen.