AllroundZorgMaterial

0

PGB

Wat is een PGB?
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Dat kan een professionele zorgverlener zijn, maar ook een familielid, een buurvrouw of een kennis. Met hen maakt u afspraken over wat zij voor u moeten doen, wanneer, hoeveel uur en de vergoeding die u betaalt uit het PGB. Op die manier heeft u zelf de regie over de hulp.

Een PGB is niet verplicht. U kunt ook hulp ontvangen via ‘gewone’ thuiszorg of een andere zorgverlenende instelling. Dat heet zorg in natura. Als u voor meer zorgfuncties een indicatie heeft gekregen, kunt u per functie kiezen of u de zorg in natura wilt of via een PGB. Alleen de functie ‘behandeling’ wordt altijd in natura geleverd.

Een PGB heeft voordelen, maar er zitten ook verantwoordelijkheden en plichten aan vast:

  • – u moet zelf een goede budgetadministratie bijhouden.
  • – u moet zelf een overeenkomst sluiten met uw zorgverleners.
  • – u moet verantwoording afleggen over uw uitgaven.

Wilt u in aanmerking komen voor een pgb, dan zijn daar verschillende voorwaarden aan verbonden. Ook krijgt u te maken met verantwoordelijkheden. Wilt u hulp bij het aanvragen van een pgb en of hulp bij de administratie van een pgb. Neemt dan contact met ons op.