Ons Zorgaanbod

Allround zorg biedt verscheidene vormen van zorg aan

Ambulante zorg

Wie een beroep wil doen op ambulante zorg moet hiervoor langs het wmo loket van de…

lees meer

Forensische Ambulante zorg

De Forensisch begeleider (FBer) ondersteunt cliënten (18+) met een forensische titel of met risico op …

lees meer

Maatschappelijke zorg Azc

Asielzoekers proberen na traumatische ervaringen in hun thuisland een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland…

lees meer

Huishoudelijke zorg

Als u problemen ondervindt bij het doen van huishoudelijke zorg, neemt u contact op met het wmo loket van uw plaatselijke gemeente…

lees meer

Beschermd wonen

Samen beschermd wonen (SBW) is een 24-uur beschermde woongroep voor mensen (18+) die niet meer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen…

lees meer

Overige diensten

Particulier huishoudelijk hulp

U wilt huishoudelijk hulp inkopen via een WLZ-indicatie of gewoonweg particulier. Dat kan bij Allround zorg. U krijgt een vast en vertrouwde hulp.

Vul het aanvraagformulier voor vragen

Persoonsgebonden budget

Heeft u een persoonsgebonden budget (Pgb) of heeft u vragen hierover over een indicatie neem dan contact op via het aanvraagformulier voor vragen.

Zorg aanvragen