Forensische Ambulante zorg

De Forensisch begeleider (FBer) ondersteunt cliënten (18+) met een forensische titel of met risico op delict gedrag of een zeer problematische interactie met de omgeving. De FBer werkt samen met cliënt toe naar een perspectief dat past bij de cliënt, zijn naasten en de maatschappij.
Onze cliënten hebben een (lichte) verstandelijke beperkingen, psychiatrische, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast spelen er vaak andere problemen op verschillende levensgebieden.

We begeleiden kort en of langdurig als het moet. Wij streven ernaar om de sociaal-maatschappij situatie van de cliënten te verbeteren, zelfredzaamheid te vergroten en zonder delict gedrag terug te keren in de maatschappij.

Zorg aanvraag doen?

Neem contact op via het aanvraagformulier voor vragen.

Zorg aanvragen